Home Information Nyheder Databaser Publikationer Adresser


Danske Erhvervsimmigranter i Brasilien
Danske Erhvervsimmigranter i Brasilien er reultatet af en pilotundersøgelse, der havde til formål at beskrive en side af moderne dansk udvandring med fokus på danskere, der er rejst ud som repræsentanter for firmaer, der producerer og handler i de oversøiske lande. Med udgangspunkt i São Paulo, Brasilien og på basis af samtaler og interviews kommer forfatteren frem til en definition på begrebet erhvervsimmigrant. Endvidere gives et historisk billede af den danske koloni i São Paulo.

English