Home Information Nyheder Databaser Publikationer Adresser


Danish Emigration to the U.S.A. UDSOLGT
Forskere fra begge sider af Atlanten behandler i femten artikler forskellige aspekter af den danske udvandring til USA. Emner som religion, sprog, litteratur, identitet og assimilering behandles sideløbende med beskrivelser af dansk bosættelse i en række amerikanske stater. Indeholder desuden en dansk-amerikansk bibliografi over bøger, artikler og afhandlinger udkommet efter 1976.

Udsolgt

English