Home Information Nyheder Databaser Publikationer Adresser


A Guide to the North American Collections of The Danish Emigration Archives
Arkivar Nancy Ruth Bartlett fra The Bentley Historical Library, University of Michigan, Ann Arbor, USA, har med A Guide to the North American Collections of The Danish Emigration Archives skænket Det danske Udvandrerarkiv den første trykte oversigt over arkivets person- og foreningsarkiver med tilknytning til den danske udvandring til USA og Canada.
Det drejer sig om 637 private personarkiver og 39 foreningsarkiver, der alle er beskrevet med biografiske oplysninger, hvoedindhold og omfang - hvortil kommer en oversigt over 82 dansk-amerikanske avis- og tidsskriftrækker, der opbevares på Udvandrerarkivet. Forfatteren indleder guiden med en grundig indføring i Udvandrerarkivets historie og giver en række eksempler på, hvorledes materialet særligt egner sig til en række specifikke forskningsformål. F.eks. Det danske samfund i Chicago, den danske kvinde i det amerikanske samfund, den dansk-amerikanske kultur i kunst, litteratur, historie og kirke m.m.
I sig selv repræsenterer guiden et hidtil uset bilateralt samarbejde. Løn- og rejsemidler blev for en 6 måneders periode stillet til rådighed af United States Information Agency/The American Library Association - mens guidens trykning er gjort mulig gennem støtte fra Rigsarkivets Fond for Internationalt Arkivsamarbejde, Udenrigsministeriet og Aalborg Kommune.

English