Home Information News Databases Publications AddressesPublikationen er baseret på udvandringshistorisk materiale i Det kongelige Biblioteks håndskriftafdeling med enkelte supplerende henvisninger til Rigsarkivet samlinger.
Emnemæssigt dækker registranten dansk-amerikanske og andre danske oversøiske kontakter.

Dansk